Livsfortællinger

Livsfortællinger


Fortæl din egen livserindring i en sluttet kreds.


Få et arbejdsredskab, som du selv opbygger sammen med gruppen (en kladde til din livsfortælling) således, at du, når møderækken slutter, har din nedskrevne fortælling.


Vi opbygger et fortælle netværk, hvor vi på skift fortæller om vores liv.