Datastuen

Bruger du IT

Datastuen på Rosengårdcentret afvikler kurser for pensionister og efterlønsmødtagere.


Tilbuddet varetages af 9 frivillige vejledere.


Kurserne har til formål at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber, så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbetjeningsmuligheder og andre funktioner på PCèn.


Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov.


Et hold arbejder med foto, et andet med slægtsforskning.


Ud over ovennævnte kurser arrangeres der temakurser i iPad.


Den åbne datastue tilbyder hjælp til problemløsning med computer, tablet og smartphone, programmer, tilgang til e-boks, sundhed.dk, bank og lign.


Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion på kurserne og på socialt samvær, hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.