Kiosken

Kiosken er åben

mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 13.00

fredag fra kl. 10.00 til 12.00

Kiosken har eksisteret siden Rosengårdcentrets start i 1989.

Der lægges stor vægt på, at det skal være egne fremstillede effekter.

I starten var det kun 2 frivillige, der passede kiosken, men hurtig kom flere til, og i dag er der et kioskudvalg med 9 faste og flere afløsere, enkelte har været med næsten fra starten.

Kiosken har åbent tre timer dagligt, dog i sommerperioden maj, juni og august i to timer.

Afløserne bruges flittigt, så ingen føler sig alt for bundet. Det giver også dem mulighed for at følge med i, hvad der kommer af nyt i kiosken.

Loppemarkederne, juleugen, og i perioder med åbne kioskdage giver mulighed for at gøre en ekstra indsats til fordel for centerrådets kasse, men naturligvis også for vore mange leverandører.

 

Ved salg tilgår 10 % af priserne til centerrådet, det vil sige til gode for alle centrets brugere.

 

I perioder kan der være andre åbningstider. Det kan være i forbindelse med Påske, Jul og andre højtider. Disse særlige tider bliver annonceret i Rosenbladet.

 

En gang om måneden mødes udvalget, og mødeprocenten er høj.

Planlægning og bordet rundt er, foruden smørrebrød og kaffe, de faste punkter på mødet.

 

De flittige og aktive kioskdamer