Kiosken

Kiosken er åben

mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 13.00

fredag fra kl. 10.00 til 12.00

Kiosken har eksisteret siden Rosengårdcentrets start i 1989.

 

Det var Lise Dalentoft fra et plejehjem, der mente der kunne sælges husflidsting i det nye center. Hun havde nemlig forbindelser til mulige leverandører.

 

Der lægges stadig stor vægt på at det skal være egne fremstillede effekter.

Lise fik den daværende Centerleder Lisbeth Andersen og sin svigerdatter Rita Hermansen med på ideen.

Lise og Rita startede med at passe kiosken. Men hurtig kom flere til og i dag er vi et kioskudvalg med 9 faste deltagere og flere afløsere, enkelte har været med næsten fra starten.

Vi har åben daglig i tre timer, i sommerperioden maj, juni og august i to timer.

2 damer deler de 3 timer, 1 dame har 2 timer fredag.

 

Afløserne bruges flittigt så ingen føler sig alt for bundet.

 

Det giver også dem mulighed for at følge med, i hvad der kommer af nyt i kiosken.

 

En gang om måneden mødes udvalget, og mødeprocenten er høj.

Planlægning og bordet rundt er foruden smørrebrød og kaffe de faste punkter på mødet.

Loppemarkederne, juleugen, og de åbne kioskdage giver os mulighed for at gøre en ekstra indsats til fordel for centerrådets kasse, men naturligvis også for vore mange leverandører.

 

Vi har fornøjelsen af, at tilgangen af nye leverandører og udvalgsmedlemmer stort set alene foregår ved mund til mund metoden.

 

De meget fornuftige priser på varerne fastsætter leverandørene selv.

 

Ved salg tilgår 10 % af priserne til centerrådet, det vil sige til gode for alle centrets brugere.

 

 

I perioder kan der være andre åbningstider. Det kan være i forbindelse med Påske, Jul og andre højtider. Disse særlige tider bliver annonceret i Rosenbladet.

 

De flittige og aktive kioskdamer