Sprog

Sprog


Engelsk for begyndere


Vi læser, oversætter og danner simple sætninger, således at vi opnår at kunne læse og forstå sproget.


Og ikke mindst så hygger vi os.

Engelsk konversation

for viderekommende.


Der føres samtaler på engelsk. Det forventes, at deltagere er aktive og engagerede samarbejdspartnere, da vi skal øve i at samtale frit.


Vi læser på skift, og med egne ord genfortæller og stiller spørgsmål til de øvrige deltagere.


Vi tager på skift hverdagens oplevelser og historier op til debat, så vi alle bruger sproget.


Der påregnes meget hjemmearbejde og udgifter til bøger.

Engelsk videregående


Vi læser op, oversætter og genfortæller det læste, men vi snakker også om vores oplevelser, ofte på den måde at vi enten træner fremtid eller fortid.


Kom hvis du gerne vil træne dit engelske ordforråd.

Engelsk meget øvede


Engelsk er et dejligt sprog, som alle burde lære.


Både grammatik og korrekt udtale er en vigtig del af undervisningen.


Hjemmearbejde må påregnes.


Engelsk

Engelsk for begyndere