Hørekonsulenter

Hørekonsulenter

Hørekonsulenterne i Silkeborg Kommune kan træffes på Rosengårdcentret torsdage kl. 9:00-12:00.


Her kan du få vejledning i almindelig brug af dine høreapparater eller hjælp til skift af slanger og filtre samt udlevering af batterier.


Desuden kan du få justeret dine høreapparater, som er udleveret fra en Audologisk klinik. Hvis du har vanskeligheder med at høre f.eks. fjernsyn, dørklokke eller telefonsamtaler, kan du ansøge om høreteknisk hjælpemiddel hos hørekonsulenterne.